I Poznańska Konferencja ACT
(20 maja 2016)

Do komitetu organizacyjnego konferencji należeli:

  • mgr Bartosz Kleszcz
  • mgr Hubert Czupała
  • mgr Anna Cwojdzińska

Oraz członkowie Koła Tu i Teraz:

  • Aleksandra Patela
  • Joanna Mikołajczyk
  • Magdalena Krzesińska
  • Tomasz Zięciak

Więcej informacji na stronie SWPS.

Steven Hayes, wykład dla terapeutów i naukowców ACT

Tomasz Zięciak "Elastyczność psychologiczna"

Agnieszka Pawłowska "Akceptacja"

Maciej Jankowski "Defuzja"

Aleksandra Krajczewska "Uważność"

Klaudia Mirek "Ja jako kontekst"