Polskie publikacje o ACT

Polska literatura dla praktyków ACT

Zrouzmieć ACT

Russ Harris, Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce.

Sopot: GWP, 2018.

wydawca

Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce

Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl, Kelly G. Wilson, Terapia akceptacji i zaangażowania. Proces i praktyka uważnej zmiany.

Kraków: WUJ, 2013.

wydawca

terapia poznawczo-behawioralna oparta na procesach

S. C. Hayes, S. G. Hofman, Terapia Poznawczo-behawioralna oparta na procesach. Wiedza i kluczowe kompetencje.

Sopot: GWP, 2020.

wydawca

procesy praktyka

David N. Lorscheid , Stefan G. Hofmann , Steven C. Hayes, TERAPIA OPARTA NA PROCESACH W PRAKTYCE Rozwijanie umiejętności identyfikacji i kształtowania kluczowych procesów zmiany psychologicznej.

Sopot: GWP, 2023.

wydawca

ponad DSM

Stefan G. Hofmann , Steven C. Hayes, PONAD DSM Ku alternatywnej, opartej na procesach diagnozie i terapii zaburzeń psychicznych

Sopot: GWP, 2022.

wydawca

trudny czas dojrzewania

Joseph Ciarrochi, Louise Hayes, TRUDNY CZAS DOJRZEWANIA. Jak pomóc nastolatkom radzić sobie z emocjami, osiągać cele i budować więzi, stosując terapię akceptacji i zaangażowania oraz psychologię pozytywną.

Sopot, GWP, 2019.

wydawca

Elastyczność psychologiczna badania

Baran, L., Hyla, M., Kleszcz, B. Elastyczność psychologiczna. Polska adaptacja narzędzi dla praktyków i badaczy.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019

tutaj można pobrać za darmo

psychoterapia-oparta-na-analizie-funkcjonalnej.2

Gareth Holman , Jonathan Kanter , Mavis Tsai , Robert Kohlenberg PSYCHOTERAPIA OPARTA NA ANALIZIE FUNKCJONALNEJ Praktyczny przewodnik po relacji terapeutycznej

Sopot, GWP, 2023

wydawca

Polskie książki samopomocowe o ACT

oswoic-zlosc.2

Manuela O’Connell , Robyn D. Walser, OSWOIĆ ZŁOŚĆ Jak poradzić sobie z emocjami i odzyskać radość życia dzięki technikom ACT

Sopot: GWP, 2023

wydawca

zderzenie-z-rzeczywistoscia.2

Russ Harris, ZDERZENIE Z RZECZYWISTOŚCIĄ Jak przetrwać bolesne ciosy od życia i się po nich podnieść

Sopot: GWP, 2022

wydawca

Umysł wyzwolony

Steven Hayes, Spencer Smith, Umysł wyzwolony

Sopot: GWP, 2020

wydawca

W pułapce myśli

Steven Hayes, Spencer Smith, W pułapce mysli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem.

Sopot: GWP, 2016

wydawca

W sieci natrętnych myśli

Kelly G. Wilson, Troy DuFrene, W sieci natrętnych myśli. Jak uwolnić się od bezustannej walki z lękiem i niepokojem.

Sopot: GWP, 2018.

wydawca

wybrakowani

Matthew McKay , Michael Jason Greenberg , Patrick Fanning, WYBRAKOWANI, BEZWARTOŚCIOWI, WADLIWI Zmień autodestrukcyjne przekonania dzięki technikom terapii schematów oraz ACT

Sopot: GWP, 2022.

wydawca

lek-przed-opuszczeniem.2

Michelle Skeen, LĘK PRZED OPUSZCZENIEM Jak go przezwyciężyć i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu

Sopot: GWP, 2023.

wydawca

pozegnaj wage

Joseph Ciarrochi, Ann Bailey, Russ Harris, Pożegnaj wagę. Jak wykorzystać techniki ACT w odchudzaniu i utrzymaniu wymarzonej sylwetki.

Sopot: GWP, 2019.

wydawca

recenzja

Życie bez nałogu

Kelly G. Wilson, Troy DuFrene, Życie bez nałogu. Uwolnij się od uzależnienia, wykorzystując techniki ACT.

Sopot, GWP, 2020.

wydawca

recenzja

relacje na hustawce

Avigail Lev, Matthew McKay, Michelle Skeen, Patrick Fanning , Relacje na huśtawce. Jak uwolnić się od negatywnych wzorców zachowań?

Sopot: GWP, 2018.

wydawca

radość rodzicielstwa

Lisa W. Coyne, Amy R. Murrell, Radość rodzicielstwa. Jak odnaleźć równowagę spokój i szczęcie, stosując techniki terapii akceptacji i zaangażowania.

Sopot, GWP, 2020.

wydawca

rodzicielstwo ACT

Amy R. Murrell , Lisa W. Coyne, WYZWANIE RODZICIELSTWO Jak poradzić sobie z emocjami, trudnymi myślami i stresem

Sopot, GWP, 2022.

wydawca

Polskie książki samopomocowe o ACT dla dzieci i nastolatków

Idz własną drogą

Joseph Ciarrochi , Louise Hayes, IDŹ WŁASNĄ DROGĄ Jak żyć w zgodzie ze sobą i realizować marzenia dzięki technikom terapii ACT

Sopot, GWP, 2021.

wydawca

w pulapce mysli dla nastolatkow

Ann Bailey, Joseph Ciarrochi, Louise Hays, W pułapce myśli – dla nastolatków. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem.

Sopot, GWP, 2019.

wydawca

dorastanie bez lęku

Christopher McCurry PhD, Dr Sheri L. Turrell, Mary Bell MSW, Dorastanie bez lęku. Ćwiczenia oparte na terapii ACT i mindfulness.

Sopot, GWP, 2020.

wydawca

co robic gdy brakuje ci odwagi kultowy pordnik dla nastolatkow

Jennifer Shannom, Co robić, gdy brakuje ci odwagi. Kultowy poradnik dla nastolatków.

Sopot, GWP, 2020.

wydawca

Artur Gębka, NA TROPIE PODEJRZANYCH MYŚLI Ponad 60 ćwiczeń, które pomogą dziecku radzić sobie z trudnymi myślami, rozwijać elastyczność psychologiczną i budować odporność psychiczną.

Sopot, GWP, 2023.

wydawca

kazdy-czasem-sie-boi.2

Agnes Selinger, KAŻDY CZASEM SIĘ BOI Jak pomóc dziecku radzić sobie z lękiem i zmartwieniami.

Sopot, GWP, 2023.

wydawca

Artykuły naukowe

Malicki, S., Dudek-Głąbicka, J., Ostaszewski, P. (2013). Funkcjonalno-kontekstualne rozumienie problemów zdrowotnych. Postępy Nauk Medycznych, 1, 22-27.

Ostaszewski, P., Malicki, S. (2013). Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych. Przegląd Psychologiczny, 56(1), 45-57.

Dudek, J., Ostaszewski, P., Malicki, S. (2014). Transdiagnostyczne modele zaburzeń odżywiania i metody terapii, na przykładzie poznawczo-behawioralnego modelu Fairburna i terapii poprzez akceptację i zaangażowanie. Roczniki Psychologiczne, 17(1), 7-39.

Dudek, J., Ostaszewski, P., Białaszek, W., Malicki, S., Skarżyńska, A. (2014). Związek elastyczności psychologicznej i spostrzeganej stygmatyzacji z satysfakcją z życia osób chorych na padaczkę: perspektywa terapii akceptacji i zaangażowania (ACT). Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 17-24.

Malicki, S., Ostaszewski, P. (2014). Unikanie doświadczania jako funkcjonalny wymiar transdiagnostycznego podejścia do psychopatologii. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, 61-71.

Dudek, J., Ostaszewski, P. (2015). Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej (Functional Analytic Psychotherapy, FAP): kliniczne zastosowanie współczesnej psychologii behawioralnej. Przegląd Psychologiczny, 58, 437-454.

Dudek, J., Białaszek, W., Ostaszewski, P. (2016). Quality of life in women with lipoedema: a contextual behavioral approach. Quality of Life Research, 25, 401–408.

Hyla, M. (2017). Dlaczego opieramy się własnym marzeniom? Rozwój osobisty w perspektywie modelu elastyczności psychologicznej. Chowanna, 49(2), 373-388.

Kleszcz, B., Dudek, J., Białaszek, W., Ostaszewski, P., Bond, F. (2018). Właściwości psychometryczne polskiej wersji Kwestionariusza Akceptacji i Działania (AAQ-II). Studia Psychologiczne, 1(56), 1-20.

Pomorska, K., Ostaszewski, P. (2018). Teoria ram relacyjnych (Relational Frame Theory, RFT) – współczesne, behawioralne podejście do języka i umiejętności poznawczych. Zastosowanie w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Psychologia rozwojowa, 23(2), 21-33.

Starzomska, M., Wilkos, E., Kucharska, K. (2018). Współczesne kierunki w leczeniu osób chorującychna jadłowstręt psychiczny. „Trzecia fala” terapii poznawczo-behawioralnej. Psychiatria Polska, 52(4), 651-662.

Baran, L. (2019). Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) w zaburzeniach lękowych. Psychiatria po Dyplomie, 1, 40-43.