psychoterapia

Czym jest proces terapeutyczny?

Terapia to proces krótko lub długoterminowy, w którym masz możliwość zatrzymania się na chwilę w tym pędzącym świecie. Dzięki niej możesz lepiej siebie poznać, zobaczyć jak wyglądają relacje z samym sobą, innymi ludźmi i ze światem oraz jak możesz lepiej dbać o siebie. Proces terapeutyczny zaczyna się od postawienia sobie kierunku współpracy. Psychoterapia to również proces, który wspiera przy zmaganiu się trudnościami w naszym życiu, z depresją, lękiem, uzależnieniem, zamartwianiem się, wysoką chęcią kontroli, złością. Terapeuta ma obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. 

pracujemy w nurcie terapii akceptacji i zaangażowania

Terapia akceptacji i zaangażowania ACT jest terapią należącą do kontekstualnej nauki o zachowaniu – trzeciej fali terapii behawioralnych. Podkreśla ona istotność relacji terapeutycznej, skupienia się na chwili obecnej, bo tylko tutaj i teraz możemy działać. I promuje to działanie. Nie jest to jednak przypadkowe działanie, lecz takie które jest zgodne z wartościami człowieka. Wartości to właśnie motor napędowy tego, co jest dla ludzi ważne, czym kierują się w życiu. Podstawowe przesłanie tego modelu to: „akceptuj to, co znajduje się poza kontrolą i angażuj się w działania, które wzbogacą Twoje życie.” Więcej o ACT znajdziesz tutaj.

Terapia ACT to cykl spotkań, na których będziesz ćwiczyć elastyczność psychologiczną. Tak jak na siłowni ćwiczymy mięśnie ciała, tak tutaj będziemy ćwiczyli nasz umysł. Kelly Wilson mówi o elastyczności tak: „Zdolność robienia tego, co postanowisz, kiedykolwiek postanowisz to zrobić, tak by twoich wyborów nie ograniczało to, co się dzieje w twojej głowie.„ Na elastyczność psychologiczną składa się sześć procesów, które będziesz ćwiczyć:

 • uważność,
 • praca z wartościami,
 • gotowość do przyjmowania swoich emocji, uczuć,
 • przyglądanie się swoim myślą z dystansu,
 • praca z definiowaniem siebie,
 • angażowanie się w ważne dla Ciebie działania.

 

w czym możemy pomóc?

 • w poznaniu siebie,
 • w perfekcjonizmie
 • w poszukiwaniach sensu życia,
 • w życiu zgodnie z wartościami,
 • w polepszeniu relacji z ludźmi i ze światem,
 • w byciu bardziej asertywnym człowiekiem, stawianiu granic,
 • w obniżonym poczuciu wartości siebie,
 • w zmianie nawyków
 • w radzeniu sobie ze stresem
 • w lęku i treningu odwagi
 • w depresji
 • w bezsenności
 • w uzależnieniach
 • w trzeźwym życiu
 • w zaburzeniach osobowości
 •  w przeróżnych trudnościach, które stoją na Twojej drodze

Pracujmy stacjonarnie na Śródce w Poznaniu i online. Zobacz jak przygotować się do sesji online klikając tutaj. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Gabinet przyjazny każdej społeczności, w tym LGBT+