wiedza o terapii i coachingu
akceptacji i zaangażowania

Znajdziesz tutaj podstawową wiedze na temat terapii i coachingu akceptacji i zaangażowania. Kilka skrótów:
CBS – contextual behavior science
ACT – terapia akceptacji i zaangażowania
ACC – coaching akceptacji i zaangażowania
Zapraszam do lektury.

Terapia akceptacji i zaangażowania jest podejściem psychoterapeutycznym stworzonym przez Stevena C. Hayesa, Kellyego G. Wilsona i Kirka Strosahla. W skrócie zapisywana jest ACT, czytane jest jako jedno słowo, nie jako oddzielne litery. Podkreślono w ten sposób znaczenie działania jakie podejmuje się w tej terapii.

Terapia akceptacji i zaangażowania składa się z trzech filarów: filozofii – funkcjonalizmu kontekstualnego, analizy zachowania oraz teorii ram relacyjnych. Niżej zapoznacie się z nimi bliżej.

Elastyczność procesów – 6 procesów można też podzielić na trifleks. Tak jak pisałam wyżej wszystkie się ze sobą łączą, jednak niektóre są sobie bliższe i można je podzielić w pary. Tworzą różne style: styl otwarty – akceptacja i defuzja; styl skupiony – kontakt z chwilą obecną, ja jako kontekst oraz styl zaangażowany, do których należą wartości i zaangażowane działanie..

Model ACT zakłada, że ból i wartości są ze sobą ściśle powiązane. Mówi o tym metafora monety, gdzie z jednej strony jest ból, a z drugiej wartościowe życie. Ból często blokuje człowieka, aby mógł wieść życie takie, jakiego pragnie. Co jest powodem takiej blokady? Terapia akceptacji i zaangażowania pokazuje sześć procesów patologicznych, które mają istotny wpływ na jakość życia.

ACBS jest stowarzyszeniem zrzeszających badaczy, praktyków, nauczycieli, coachów i innych, których misją jest rozpowszechnianie ACT, RFT i nauk kontekstualnych oraz rozwijanie wiedzy praktycznej popartej dowodami naukowymi. Swoją pracą chcą złagodzić ludzkie cierpienie i poprawić samopoczucie.