Stowarzyszenia terapii akceptacji i zaangażowania

ACBS jest stowarzyszeniem zrzeszających badaczy, praktyków, nauczycieli, coachów i innych, których misją jest rozpowszechnianie ACT, RFT i nauk kontekstualnych oraz rozwijanie wiedzy praktycznej popartej dowodami naukowymi. Swoją pracą chcą złagodzić ludzkie cierpienie i poprawić samopoczucie. 

Stowarzyszenie działa na całym świecie. W Polsce mamy swój odział ACBS Polska. Należę zarówno do stowarzyszenia matki oraz jestem w zarządzie Polskiego chapteru.